Den danske rødliste

en vurdering af plante- og dyrearters risiko for at uddø / From Wikipedia, the free encyclopedia

Den danske rødliste er en vurdering af plante-, svampe- og dyrearters risiko for at uddø i Danmark. Rødlistesystemet er udviklet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN ( International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Systemet er udviklet til at kunne benyttes på både globalt, nationalt og regionalt plan. Rødlistesystemet er udviklet for at danne et grundlag for en vurdering af naturens mangfoldighed og udviklingen i denne og som et redskab til at opfylde internationale forpligtelser i henhold til Biodiversitetskonventionen, som Danmark ratificerede i 1994.[1]

Quick facts: ...
Rødliste

Mhorrgazelle23.jpg

Damagazelle
(kritisk truet)
(Byt art)
Uddød(EX)
Uddød i vild tilstand(EW)
Forsvundet(RE)
Kritisk truet(CR)
Truet(EN)
Sårbar(VU)
Næsten truet(NT)
Ikke truet(LC)
Utilstrækkelige data(DD)

Se også:
IUCN
Dansk Rødliste

Close
Argynnis_paphia_1.jpg
Dagsommerfuglearten Kejserkåbe var tidligere på den danske rødliste med kategorien EN (truet), men er siden 2019 vurderet som LC (ikke truet)
Status_iucn3.1_reg-EN-da.svg
Kategori EN (truet) i den danske rødlistes system. Øvrige betegnelser: CR står for kritisk truet, VU for sårbar og NT for næsten truet.