Det Centrale Ordregister

dansk sprogresurse / From Wikipedia, the free encyclopedia

Det Centrale Ordregister (COR) er en dansk leksikografisk resurse fra Dansk Sprognævn. Resursen blev i sin første form udgivet i maj 2022[1] fra hjemmesiden https://ordregister.dk/.

Arbejdet med registret var begyndt i april 2021[2] og var et samarbejdsprojekt mellem Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Dansk Sprognævn, Center for SprogteknologiKøbenhavns Universitet og Digitaliseringsstyrelsen.[3]

COR tildeler en identifikator for hver ordform, for eksempel er identifikatoren for ordet "døgnets" "COR.43665.125.01" hvor de enkelte tal angiver identifikatoren for leksemet, de grammatiske karakteristika og for stavevariationen. Således er "43665" tallet for leksemet "døgn", mens "125" svare til navneord i intetkøn, ental, bestemt form, ejefald og "01" er den eneste stavevariant for denne grammatiske form.[4]

Arbejdet med at få danske ords betydninger repræsenteret i Det Centrale Ordregister er i gang.[5]

Visse af COR's leksemer og former er linket fra danske leksemer i Wikidata.[6]