Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

From Wikipedia, the free encyclopedia

Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi (forkortet DigDag) er et forskningsprojekt finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under Den nationale pulje for forskningsinfrastruktur. Projektet kører fra 2009 til 2012.