cover image

Elefantordenen

Danmarks højeste orden / From Wikipedia, the free encyclopedia

Elefantordenen er den fornemste danske orden og stammer fra midten af det 15. århundrede; den nugældende statut er fra 1693 med mindre ændringer fra 1808 og 1958. Elefantordenen har én klasse. Ordensherren er Danmarks regent.

Quick facts: Elefantordenen, Tildeles af Danmarks monark ...
Elefantordenen
Badge_of_the_Order_of_the_Elephant_%28heraldry%29.svg
Elefantordenens ordenstegn
Tildeles af Danmarks monark
Orden fra Danmark Danmark
Type Ridderorden i en klasse
Klasser Ridder
Motto Magnanimi Pretium
(dansk: Den storsindedes løn)
Dag 1. januar (Riddernes ordensdag)
16. april (H.M. Dronningens fødselsdag)
28. juni (Valdemar Sejrs fødselsdag)
Ordensherre Margrethe 2.
Kansler Prins Joachim
Præcedens
Næste (højere) ingen
Næste (lavere) Dannebrogordenen
Order_of_the_Elephant_Ribbon_bar.svg
Close
V%C3%A5benskjold_Rosenborg.jpg
Våben for Frederik 4., fra Riddersalen på Rosenborg. Skjoldet er omgivet af ordenstegnene for Dannebrogordenen og Elefantordenen.
Keten_Olifant.jpg
Elefantordenens ordenstegn og kæde.
Heiligenstedten%2C_Grabmale_Blome%2C_Elefantenorden_NIK_3270.JPG
Elefantordenen på et gravmæle efter familien Blome i Heiligenstedten.