Fart

størrelsen af ​​bevægelseshastighed / From Wikipedia, the free encyclopedia

Fart er et udtryk for, hvor lang distance et objekt i bevægelse tilbagelægger pr. enhed tid. Den fysiske dimension for fart er længde (afstand, normalt betegnet med bogstavet s) divideret med tidsenhed (normalt betegnet med t), og følgelig bliver den afledte SI-enhed for fart (v) m/s (meter pr. sekund). Fart er det samme som "speed" på engelsk.


Fart er en skalar og angives derfor altid som et tal, og dette tal fortæller alene hvor langt objektet flytter sig pr. tidsenhed, i modsætning til hastighed, som er en vektor der angiver både hvor hurtigt objektet bevæger sig, og i hvilken retning. Er hastigheden 90 kilometer i timen lige mod nord, så er farten 90 kilometer i timen. I almindelig tale forveksles de to begreber ofte, så der f.eks. tales om høj hastighed, når der menes høj fart. Det kan således også forekomme, at man har en negativ hastighed, men her vil farten stadig være positiv.

Ændring af hastigheden kaldes acceleration, der ligesom hastigheden er en vektor (altså retning og størrelse). Farten er "længden" af hastighedsvektoren og er således en skalar (altså retningsløs). Herved kan man beregne den retningsløse acceleration som ændringen af farten pr. tidsenhed.