cover image

Filosofi

intellektuel disciplin / From Wikipedia, the free encyclopedia

Filosofi er i det moderne Vesten videnskaben vedrørende de grundlæggende vilkår for erkendelse og moral.[1] I den moderne vestlige verden er filosofi således overvejende akademisk fagfilosofi, der er et teoretisk universitetsfag. Det varetager faguddannelse af universitetsfilosoffer og består i det teoretiske studie af generelle problemer omkring især etik, erkendelse, sprog og bevidsthed.[2][3]

Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_038.jpg
Rembrandts maleri "Filosoffen" fra 1633
Denne artikel omhandler hovedsageligt vestlig, eller europæisk, filosofi med afsæt i det akademiske og videnskabelige.