Folkeskolen

den offentlige grundskole i Danmark / From Wikipedia, the free encyclopedia

Folkeskolen er den offentlige grundskole i Danmark.

Disambig_bordered_fade.svg For fagbladet, se Folkeskolen (fagblad)
Skoleskilt.jpg
Skole-trafikskilt

Skolen består af den enårige børnehaveklasse (også kaldet 0. klasse), den ni-årige grundskole fra 1.-9. klasse samt den enårige 10. klasse. I Danmark er der 10 års undervisningspligt, hvilket betyder, at 0.-9. klasse er obligatorisk, mens 10. klasse er frivilligt. Undervisningspligten kan enten opfyldes i folkeskolen, på en fri grundskole, en efterskole eller ved hjemmeundervisning. Ca. 85% af de undervisningspligtige børn, svarende til knap 600.000, går på en af landets 1.550 folkeskoler (2008).

Undervisningsministeriet er af Folketinget bemyndiget til at udarbejde regler for folkeskolen, bl.a. mål og minimumstimetal for de enkelte fag og eksamensbestemmelser. En undersøgelse har vist, at selv om det gennemsnitlige timetal i folkeskolen er stigende, modtager 32% af eleverne mindre undervisning end minimumstimetallet foreskriver.[1]