Forening

gruppe af enkeltpersoner eller juridiske personer; sammenslutning af personer, institutioner, lande eller lignende, hvis formål det er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser / From Wikipedia, the free encyclopedia

En forening er en sammenslutning af personer, institutioner, lande eller lignende, hvis formål det er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.[1]

En forening kan have karakter af en juridisk person (dvs. at fællesskabet som sådant kan erhverve rettigheder og påtage sig retligt bindende forpligtelser, herunder være part i retssager) eller virke i den form, der efter dansk retstradition kendetegner "foreninger".[kilde mangler] En forenings formål kan være "ideelt" som idræts- og sportsforeninger, borgerforeninger og fagforeninger), eller det kan være økonomisk som andelsselskaber.

Oops something went wrong: