Forstad

From Wikipedia, the free encyclopedia

Forstad betegner enten en bydel uden for byens centrale del eller et byområde i udkanten af storstadens sammenhængende byområde uden at hænge sammen med dette større område.[1] Der kan være tale om mindre byer som er sammenvoksede med en større by eller nye bebyggelser uden for denne. Oprindeligt var tale om byer eller bydele uden for (foran) en befæstet bys volde.[1][2]

En by med dens forstæder udgør således i geografisk og statistisk henseende et samlet byområde. Til statistisk brug kan der anvendes mere præcise definitioner. For Danmarks Statistik er det således afgørende, at en forstad administrativt skal tilhøre en anden kommune end bykernen.[3] Tilsvarende gælder fx i Finland[4] og Norge[5].

En forstad adskiller sig fra en satellitby og en soveby ved, at disse sidst nævnte byområder ikke er sammenvoksede med byen.