Grammatik

sæt strukturelle regler der reglerer kompositionen af sætninger, ledsætninger og ord i hvilket som helst sprog / From Wikipedia, the free encyclopedia

Grammatik er inden for sprogvidenskaben det system af regler og strukturer, der bestemmer sammensætningen af sætninger, fraser og ord i et naturligt sprog. Grammatik betegner også studiet af sådanne regelsystemer, herunder især fonologi, morfologi og syntaks, men også bl.a. fonetik, semantik og pragmatik.

Ethvert naturligt sprog (som fx dansk eller engelsk) har sin egen særlige grammatik, og på grundlag af bl.a. den amerikanske matematiker og sprogforsker Noam Chomskys arbejde i 1950'erne er det nu også muligt at opstille grammatikker for kunstige sprog som programmeringssprog. Den hurtige udvikling inden for IT-teknologien har desuden muliggjort oversættelse mellem sprog med vidt forskellig grammatik. Denne teknologi fungerer dog ikke helt gnidningsløst. Institutioner som EU anvender allerede maskinoversættelse af dokumenter på medlemsstaternes sprog. Teknikken er udarbejdet i eurotra-projektet, som også har dansk deltagelse.

Studiet af grammatik deles normalt op i disciplinerne fonetik, fonologi, intonation, morfologi, syntaks og semantik.

Morfologien beskæftiger sig med opdeling af ord i i ordklasser, og hvorledes ord udtrykker ulige grammatiske forhold. Syntaksen beskæftiger sig med sætningsdannelse.