cover image

Hukommelse

information lagret i sindet, eller de mentale processer involveret i at modtage, lagre, og hente denne information / From Wikipedia, the free encyclopedia

Hukommelse er et biologisk begreb som dækker over evnen til at gemme informationer i hjernen. Disse informationer kan senere hentes frem og bruges i en sammenhæng, enten direkte eller bearbejdede.

Confusion_colour.svg Ikke at forveksle med digital hukommelse.
TechnicalWishlist_Workshop_Search_16-18_Munich_StickyNote1.jpg
Brug af notater på sedler, kan hjælpe på hukommelsen