Hydrolyse

From Wikipedia, the free encyclopedia

Hydrolyse er en proces, hvor et molekyle reagerer med vand og opløses i mindre molekyler.

H3PO4_balancing_chemical_equation_phosphorus_pentoxide_and_water_becomes_phosphoric_acid.gif
Eksempel på hydrolyse

I organisk kemi er hydrolyse en kemisk reaktion, hvor et organisk molekyle (kemisk stof der indeholder C-atomer) bliver spaltet til to organiske molekyler under vandoptagelse. Den modsatte reaktion i organisk kemi er kondensation, hvor der bliver dannet et vandmolekyle hver gang to andre molekyler går sammen.

I uorganisk kemi bliver ordet hydrolyse ofte brugt om opløste salte og de kemiske reaktioner, hvor de bliver omdannet.

I biokemien katalyseres hydrolyse af hydrolaser.