Hypotese

From Wikipedia, the free encyclopedia

En hypotese er en antagelse om nogle kendsgerninger eller om nogle lovmæssigheder.[1] En hypotese er kendetegnet ved, at den ikke er blevet testet på en sådan måde, at det sikkert kan fastslås, om den er sand eller falsk. Inden for videnskabsfilosofien er en hypotese en forudsigelse, som er falsificérbar - hvilket vil sige at man kan teste og modbevise den.[2] En videnskabelig teori er en forklaringsmodel, der er støttet af ikke-falsificerede hypoteser, og ud fra hvilken nye hypoteser kan afledes.

Question_book-4.svg Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
Time_travel_hypothesis_using_wormholes.jpg
Grafisk fremstilling af teorien om ormehuller.