ISO 639-2

identifikationssystem af naturlige og kunstige sprog / From Wikipedia, the free encyclopedia

ISO 639-2 er en international standard for identifikation af sprog, fastsat af Den internationale Standardiseringsorganisation, Og består i en systematisk tildeling af sprogkode på tre bogstaver for hvert sprog, henholdsvis dialekt med status af sprog.

ISO 639-2 er en del af ISO-standarden ISO 639. ISO 639-1 er sprogkoder på to bogstaver for de mest udbredte sprog.

Sprogkoden for dansk er ifølge ISO 639-2 dan og ifølge ISO 639-1 da.

Kodningen bruges især i bibliografier, hvor man vil notere sig, hvad der er skriftsproget i bøger eller artikler og i STML-dokumenter, f.eks. websider, til markering af, hvilket sprog dokumentet er skrevet på. Registreringen giver i øvrigt et glimrende overblik over alverdens nulevende sprog og i visse tilfælde enkelte uddøde.

Oops something went wrong: