Instrumentalis

grammatisk kasus / From Wikipedia, the free encyclopedia

Instrumentalis er en kasus, som man på nogle sprog bruger til at udtrykke, med hvad man gør noget (f.eks. "jeg slog ham med kæppen"). Instrumentalis er en af de otte oprindelige indoeuropæiske kasus. De slaviske sprog samt visse andre har stadig instrumentalis som selvstændig kasus. På dansk, som ikke er et kasussprog, udtrykkes instrumentalis derimod ved forholdsord, oftest med eller ved (hjælp af).

Searchtool.svg Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

På latin bruger man ablativ, kaldet instrumentel ablativ eller midlets ablativ i stedet for instrumentalis, idet den oprindelige kasus instrumentalis fra indoeuropæisk har haft sammenfaldende former med den latinske ablativ, der oprindeligt var en kasus, der kun betegnede fjernelse fra et sted, således også på indoeuropæisk. Det er grammatikerne, der er ansvarlige for valget af beskrivelsessystemer. Man kunne lige så vel have valgt at bibeholde 'instrumentalis' som en selvstændig kasus trods formsammenfald med andre kasusformer. Værre står det til med den oprindelige kasus i indoeuropæisk, lokativ, der på latin er blevet videreført som lokativisk genitiv og lokativisk ablativ, alt efter hvilke former der forelå. Grammatikere har valgt at afskrive to indoeuropæiske kasus i deres beskrivelse af latin. Derfor har latin 6 kasus (nominativ, vokativ, akkusativ, genitiv, dativ, ablativ) og ikke 8 som i indoeuropæisk.