Jordtype

From Wikipedia, the free encyclopedia

En jordart, jordbundstype og jordtype er en type aflejring af yngre alder, som ikke er blevet hærdnet endnu, i modsætning til ældre bjergarter.

Danmarks undergrund består af en række forskellige jordarter. De har betydning som råstoffer for industri og byggeri, men de har også en kraftig indvirkning på den overjord, der dannes over dem under forvitring og opblanding med humus og førne.

Bodenart.jpg
Jordtyper

Der findes mange spidsfindigt beskrevne jordtyper (se skemaet nedenfor). Til hverdag kan man dog nøjes med at konstatere, at der findes to hovedtyper: muld og morr

Jord er et granulært materiale.