Kontekst

From Wikipedia, the free encyclopedia

Kontekst betyder sammenhæng. Der skelnes oftest mellem flere forskellige former for kontekst:

  • En verbal eller sproglig kontekst er den sproglige sammenhæng et udtryk forekommer i, der dermed giver ordet en bestemt betydning.
  • Kontekst er også i bredere forstand en sammenhæng, hvori noget finder sted. Dette kan omfatte den givne politiske, samfundsøkonomiske eller kulturelle situation eller andre faktorer, der har indflydelse på, eller som kan forklare, en given begivenhed.

Oops something went wrong: