cover image

Meter

SI-længde / From Wikipedia, the free encyclopedia

En meter (symbol m) er et mål for længde og en grundlæggende SI-enhed. En meter svarer til længden af den strækning lyset tilbagelægger i vakuum, i løbet af tidsrummet 1/299.792.458 sekund (altså cirka 0,0000000033564 sekund).

Disambig_bordered_fade.svg "Mikrometer" omdirigeres hertil. For måleinstrumnetet, se Mikrometerskrue.
Den_f%C3%B8rste_meteren.jpg
Af de 16 metersten af marmor, der blev opsat rundt omkring i Paris i 1796 og 1797, er dette den eneste, der fortsat er på sin oprindelige plads, ved Rue de Vaugirard 36 over for Luxembourghaven.

Metersystemet blev indført i Danmark ved lov den 4. maj 1907 med gradvis ikrafttræden mellem 1910 og 1916.[1] Hundredeåret for dette blev fejret den 1. april 2012.[2] Ordet meter kommer fra det franske ord mètre, som kommer af det græske metron (μέτρον), der betyder "mål".