cover image

Masseproduktion

From Wikipedia, the free encyclopedia

Masseproduktion er betegnelsen for produktionen af en stor mængde af et standardiseret produkt. Formålet med masseproduktion er typisk at effektivisere produktionen for at opnå lavere produktionsomkostninger. Dette resulterer i en større fortjeneste til producenten og giver også mulighed for at udbyde varen til en lavere pris.

Airacobra_P39_Assembly_LOC_02902u.jpg
Masseproduktion af fly

Masseproduktion blev introduceret i forbindelse med industrialiseringen. Det betød ofte, at produktionen blev specialiseret ved at opsplitte produktionsprocessen i en række delprocesser, som den enkelte arbejder udførte. Dette kunne f.eks. ske ved, at produktet med samlebånd blev flyttet fra arbejder til arbejder, som hver især udførte den samme arbejdsopgave på en stor mængde produkter på relativt kort tid.