cover image

Medlem

person eller organisation med medlemskab af en gruppe; konstitutive elementer i en juridisk person / From Wikipedia, the free encyclopedia

Et medlem er en person, der tilhører en bestemt gruppe. Det bruges især om personer, der har tilsluttet sig en forening, men kan også dække over brugere i et internetforum, personer der er med i musikgrupper eller valgt til et parlament, råd, udvalg eller lignende. Desuden er alle er medlemmer af deres familie og samfundet. I foreninger kaldes det at være medlem også for et medlemskab.

HK_Pak_Shek_Kok_Science_Park_Club_House_name_sign_Nov-2012.jpg
Et medlem er med i en gruppe, som ikke-medlemmer ikke har adgang til. Her et skilt, der fastslår, at kun medlemmer har adgang til klubhuset.

Oops something went wrong: