Nanometer

From Wikipedia, the free encyclopedia

Nanometer (SI-symbol nm) er en måleenhed til måling af længde i metersystemet, der er det samme som en milliardtedel meter, der er den grundlæggende SI-enhed længde. Navnet kombinerer SI-præfikset nano- (fra oldgræsk νάνος, nanos, "dværg") med enheden meter (fra græsk μέτρον, metrοn, "enhed til måling"). I videnskabelig notation skrives en nanometer som 1×10-9 m eller 1 E-9 m. En nanometer er det samme som ti Ångstrøm.

En nanometer svarer til 0,001 mikrometer og 1.000 pikometer.