Newtons love

From Wikipedia, the free encyclopedia

Newtons love er tre fysiske love, af oprindelig fem,[1] der er grundlæggende i den klassiske mekanik. De blev første gang fremsat af Isaac Newton i hans hovedværk Principia.

Newtons_laws_in_latin.jpg
Newton 1. og 2. lov i udgivelse på latin fra 1687

I denne encyklopædi er lovene behandlet i særskilte artikler:

  • Newtons første lov (lov om inerti): "Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse."[1]
  • Newtons anden lov: (lov om kraft) "Et legeme med massen (m), der påvirkes af en resulterende kraft (F), vil have en acceleration (a),[1] som opfylder: F = m * a."[2]
Newtons anden lov kan udtrykkes som:
[kilde mangler]
  • Newtons tredje lov (lov om aktion og reaktion): "Et legeme a, der påvirker et legeme b med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rettet kraft."[1]

Den vigtigste af de tre love kan siges at være den 2. lov, idet den på sin vis indeholder både 1. og 3. lov som specialtilfælde.