Oblik kasus

grammatisk kasus / From Wikipedia, the free encyclopedia

Oblik kasus (lat. obliquus casus,[1] også afhængighedsfald, fællesfald) er en kasus der står i modsætning til nominativ.

Udtrykket kan fx bruges til at beskrive en sproglig udvikling, hvor der tidligere har været særlige former i akkusativ og dativ, men hvor én form nu har overtaget begges funktioner. Som eksempel på sidstnævnte kan anføres bøjningen af pronomenet dudansk med den ikke-nominative form dig overfor tysk, hvor du har de tilsvarende former dich (akkusativ) og dir (dativ), hvilket reflekterer et tidligere fælles sprogstadie.