cover image

Organisme

From Wikipedia, the free encyclopedia

Indenfor biologi er en organisme (fra græsk ὄργανον, organon, "instrument") ethvert vedvarende levende system – såsom dyr, svampe, mikroorganismer eller planter. I mindst et biologisk udviklingstrin er alle typer af organismer i stand til reaktivitet på stimuli, reproduktion, vækst og udvilking – og vedligeholdelse af homøostase via et stofskifte som et stabilt hele.

Den simpleste flercellede organisme, den fire-cellede Tetrabaena socialis.

En organisme kan enten være encellet (en enkelt celle) eller – som er tilfældet med mennesker – bestå af mange milliarder af celler grupperet ind i specialiceret væv og organer. Termen flercellet (mange celler) beskriver enhver organisme bestående at flere end én celle.

Videnskabelig klassifikation i biologi betragter organismer synonyme med liv på jorden. Baseret på celletype, kan organismer inddeles i prokaryotiske og eukaryotiske grupper. Prokaryoter repræsenterer to separate domæner; Bakterier og arkæer. Eukaryotiske organismer, med en membran-bundet cellekerne indeholder også organeller, nemlig mitokondrier og (i planter) plastider, hvilket generelt regnes for at være afledte af endosymbiotiske bakterier. [1] Svampe, dyr og planter er eksempler på grupper af organismer, som er eukaryoter.