cover image

Parlament

den højeste bestemmende forsamling af et land / From Wikipedia, the free encyclopedia

Et parlament er en lovgivende forsamling.

Australian_Senate_-_Parliament_of_Australia.jpg
Indenfor i parlamentsbygningen i Australien

I nogle lande er parlamentet opdelt i to forsamlinger, typisk kaldet overhus og underhus eller førstekammer og andetkammer, som begge skal stemme for et lovforslag for at det kan blive vedtaget. Et sådant system kaldes tokammersystem.

Parlamenterne i de enkelte lande har ofte særlige navne som man bruger i stedet for det mere generelle parlament. Nogle af disse navne (f.eks. Sejmen og Dumaen) er navne på ét af kamrene i et tokammer-system og ikke på det samlede parlament.