Perron

platform ved af- og påstigning af tog / From Wikipedia, the free encyclopedia

En perron er en forhøjning bygget langs med eller mellem jernbanespor med henblik på at lette indstigning til og udstigning fra jernbanevogne (tog) – perroner beregnet til passagerer, men der findes også gods-, bagage- og rengøringsperroner. En perron kan også være de større afsnit af gulvarealet i kollektive bytransportmidler, f.eks. sporvogne eller busser, som er fri for sæder og kan anvendes af stående passagerer. Der skelnes mellem for-, midter- og bagperroner.

Copenhagen_H_1.jpg
Til venstre bagerst og højre er to passagerperroner; midt i billedet er en lidt lavere bagageperron og/eller rengøringsperron. Billedet er fra Københavns Hovedbanegård.