Person

menneske/individ / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ordet "person" bruges normalt i tre betydninger: Det kan betegne

  • et enkelt menneske. Ordet "menneske" har en langt bredere anvendelse.
  • et individ kan fx bruges om et dyr. Det kan "person" ikke.
  • en rolle i et skuespil

Oprindelse: fra latin persona oprindelig 'ansigtsmaske', beslægtet med den romerske gudinde Persefone.

I de mange tilfælde er ordet person ganske overflødigt: "De syv sårede personer blev bragt til sygehuset."

Personbegrebet bestemmer den enkeltes placering inden for et sociokulturelt felt. Bestemmelsen stammer fra Lockes distinktion mellem menneske og person, hvor personen tilskrives moralske egenskaber og forpligtelser. Personbegrebet er i denne forstand primært en juridisk term.