Princip

påstand som vist sig almen gyldig, eller som nogen bestræber sig på at følge / From Wikipedia, the free encyclopedia

Et princip (flertal: principper; fra latin principium = begyndelse, kilde, grundsætning) er det, hvoraf noget andet har sit udspring.[2] Det betyder dels "grundlæggende årsag", dels "lov, der er overordnet andre love"; det kan være en lov, en naturlov, en leveregel eller en retningslinje. I den klassiske betydning har et princip altid den øverste plads. I daglig tale bruger man betegnelsen mere løst.

Statua_Iustitiae.jpg
At retfærdigheden er blind er et juridisk princip.[1]

Oops something went wrong: