Psykiater

læge der har specialiseret sig i psykiske sygdomme, tilstande og lidelser / From Wikipedia, the free encyclopedia

En psykiater (af græsk ψυχή psykhḗ "liv, sjæl" og ἰατρός iatrós "læge") er en speciallæge i psykiatri.

En psykiater behandler patienter med psykiske sygdommepsykoser (sindssygdomme), personlighedsforstyrrelser, langvarige kriser, evt. stof- eller alkoholmisbrug. Behandlingen kan bestå af psykofarmaka, elektrochock (ECT) og psykoterapi.

Ud over at psykiatere er ansat ved sygehusvæsenet, kan de også være privatpraktiserende under Sygesikringen.

I 2005 var der i Danmark ca.760 speciallæger i psykiatri, hvoraf 150 år 2008 var privatpraktiserende.