Psykolog

fagmand I psykologi / From Wikipedia, the free encyclopedia

En psykolog er en person, som har bestået kandidatuddannelsen som cand.psych. eller cand.pæd.psych.. En psykolog beskæftiger sig med psykologi, der traditionelt omhandler menneskets tanke-, følelses- og handlingsliv.

Siden 1994 har betegnelsen "psykolog" og de tilsvarende akademiske forkortelser haft status som beskyttet titel og er således forbeholdt personer med gennemført kandidatuddannelse som cand.psych. eller cand.pæd.psych.. Det bemærkes, at den nuværende kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi (cand.pæd. i pædagogisk psykologi) fra Danmarks Pædagogiske Universitet netop ikke er en psykologuddannelse og derfor heller ikke giver adgang til autorisation.[1] Titlen "psykolog" bliver ind imellem forsøgt anvendt uberettiget som led i sammensatte ord, fx "diplompsykolog", "sportspsykolog" eller "sprogpsykolog"[2], - hvilket fører til politianmeldelse[3].