Smeltepunkt

From Wikipedia, the free encyclopedia

Smeltepunkt er den temperatur, hvor et stof går fra fast form til flydende form.

T%C3%A1n%C3%AD_TNT_p%C5%99i_81_%C2%B0C.JPG
Smeltende TNT ved 81°C

Smeltepunkt kaldes også TS.

Betragter man den modsatte proces (flydende form til fast form) bruges betegnelsen frysepunkt. Vands smeltepunkt/frysepunkt ligger f.eks. på 0 grader celsius.

Renheden af et stof kan bestemmes ved at afprøve stoffets teoretiske frysepunkt overfor dets reelle. For eksempel har vand med et højt saltindhold et lavere frysepunkt – dette udnyttes, som bekendt, om vinteren, når der spredes salt på vejene for at undgå, at vandet derpå fryser til is.