Social- og sundhedsassistent

From Wikipedia, the free encyclopedia

En social- og sundhedsassistent (også kaldet SOSU-assistent) arbejder på sygehuse, plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien samt på dag- og ældrecentre.

SOSU-assistenter arbejder med somatisk og psykiatrisk sygepleje samt med omsorgs- og beskæftigelsesvejledningsopgaver. Derudover leder og fordeler social- og sundhedsassistenter nogle steder arbejdet for social- og sundhedshjælpere og arbejder ofte selv under ledelse af en sygeplejerske.

Social- og sundhedsassistenter er samlet i Social- og Sundhedssektoren i fagforeningen FOA - Fag og Arbejde, som er medlem af LO.

SOSU-assistenter har autorisation og er endvidere underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Man kan miste sin autorisation, hvis man ikke gør sit arbejde ordentligt, og Sundhedsstyrelsen finder ud af, at man har lavet store fejl, der er gået ud over borgere eller patienter.