Superlativ

bøjningsform for tillægsord / From Wikipedia, the free encyclopedia

Superlativ, også kaldet højeste grad eller 3. grad, er en bøjningsform for tillægsord og biord.[1] På dansk er eksempler tillægsordet kort der som superlativ bliver til kortest og biordet ofte der i superlativ bliver til oftest.