Svejsning

fabrikation eller skulpturel fremgangsmåde til sammenføjning af materialer / From Wikipedia, the free encyclopedia

Svejsning er en proces, hvor to materialer sammenføjes ved sammensmeltning enten i form af en elektrisk lysbue eller ved andre metoder.

GMAW.welding.af.ncs.jpg
Bemærk at der anvendes skærm med specialglas ved svejsning.
Underwater_welding.jpg
Svejsning under vand.

Svejsning benyttes især til sammenføjning af metaller og termoplast. Blandt metallerne er stål langt det største materiale efterfulgt af aluminium. Ved svejsning kan der indgå et tredje materiale, tilsatsmateriale, der sammen med de to grundmaterialer danner en legering i svejsefugen.

I svejsning sker der opsmeltning af grundmaterialerne, hvilket ikke finder sted ved lodning og slaglodning.