Sygehus

sundhedspleje facilitet (for organisationer, brug sundhed organisation (Q4287745) / From Wikipedia, the free encyclopedia

Et sygehus eller hospital er et sted, hvor patienter bliver undersøgt, behandlet og plejet af bl.a. læger og sygeplejersker. Desuden foregår de fleste fødsler på et sygehus, og i de normale tilfælde behøver fødselslægen ikke at rekvirere hjælp fra operationsgangen til fx kejsersnit.

Disambig_bordered_fade.svg Denne artikel handler om humane (menneskerelaterede) sygehuse. For artiklen om veterinære (dyrerelaterede) sygehuse, se Dyrehospital.
Kas-herlev-2004.jpg
Herlev Hospital, set fra syd. 2004
En stue på et sygehus i Danmark. 2005

Tidligere var hospital betegnelsen for fattiggård/fattighus eller "mild" stiftelse. (H.C. Andersens fortæller om de gamle koner i Odense Hospital i hans barndom). Det er baggrunden for at mange hospitaler uden for København kaldes "sygehuse". Danmarks ældste sygehus er fra 1755 og ligger i Esbønderup. Frederiks Hospital indviedes 1757.

I Danmark organiseres sygehusene overvejende af det offentlige, dvs. stat eller region, men i de senere år er privathospitaler dukket op. Samtidig er en lang række mindre sygehuse i mindre provinsbyer blevet ned- eller sammenlagt.

Sygehuse har ofte navn efter en sted og styrende magt: Amtssygehuset i Herlev, Århus Kommunehospital osv.

Der findes specialhospitaler som universitetshospitaler, der knytter sig til et universitet, og som fungerer som landsdelshospitaler. En særstilling indtages af Rigshospitalet.

Sygehusets funktioner foregår på operationsstuer, sengeafdelinger, ambulatorier, skadestuer, sygehusapoteker mv.

Oops something went wrong: