Sygeplejeteoretiker

From Wikipedia, the free encyclopedia

En sygeplejeteoretiker har formuleret en almindeligt anerkendt sygeplejevidenskabelig tekst. Oftest er det betragtninger om sygeplejens væsen: rettesnore for hvad 'god sygepleje' er.

Florence_Nightingale_CDV_by_H_Lenthall.jpg
Florence Nightingale, der med sin bog Notes on Nursing var ophav til sygeplejen som selvstændig uddannelse og erhverv og dermed også til udviklingen af sygeplejeteori.

Sygeplejeteorier opdeles almindeligvis i to kategorier, henholdsvis behovsteori og omsorgsteori. Enkelte teorier eller teoretikere passer dog ikke ind i en sådan opdeling; til eksempel kan nævnes Florence Nightingale, der med sin bog Notes on Nursing grundlagde sygeplejen som selvstændigt erhverv med egen uddannelse, i stedet for at være baseret blot på erfaringer og tilfældige overleveringer; Nightingale skriver i indledningen til sin bog at plejen af syge er noget, enhver kvinde vil møde i sit liv - og da netop plejen af den syge (til forskel fra lægernes medicinske behandlinger) kan have så stor betydning for den syges helbredelse og vel bør enhver kvinde kende til sygeplejens grundlæggende principper. Samtidig var Nightingale en markant fortaler for, at plejen skulle være funderet i grundig dokumentation, og at det enhver der beskæftigede sig med sygepleje måtte tage ansvar for at udvikle sygeplejen, for sig selv såvel som faget i sin helhed.[1] Selv om hun taler for at observere og dokumentere patienten og hans behov, så er hendes tanker så tidlige i forhold til sygeplejens udvikling at de ikke er formuleret som en egentlig teori, og hun spænder derfor bredt og lader sig ikke indpasse i senere tiders modeller.