cover image

Uspecifikt immunforsvar

From Wikipedia, the free encyclopedia

Det uspecifikke immunforsvar, det medfødte immunforsvar eller det innate immunforsvar, der også kaldes det medfødte immunsystem, er det ene af de to systemer for immunforsvar, som hvirveldyr besidder. Det anden er det adaptive immunsystem. Det medfødte immunsystem er en evolutionært ældre forsvarsstrategi, og det er det dominerende immunsystem i insekter og primitive flercellede organismer, i planter og i svampe.

Innate_immune_system.png
Oversigt over det innate immunsystem
Innate_Immune_cells.svg
Celletyper in hvirveldyrenes medfødte immunsystem
NeutrophilerAktion.svg
Neutrofile celler vandrer fra blodbanen og fagocyterer bakterier
09_Hegasy_Complement_System_Wiki_EN_CCBYSA.png
Komplementsystemet. Blodproteiner reagerer i kaskader for at ødelægge bakterier med membranangrebskomplekset, MAC.

Til forskel fra det adaptive immunforsvar er det uspecifikke immunforsvar meget hurtigt og fungerer umidelbart som svar på en infektion uanset det indtrængende fremmedlegemes art. Det adaptive immunforsvar bliver på sin side aktiveret af det uspecifikke immunforsvar og har en meget højere specificitet mod fremmedlegemer.[1][2]

Nobelprisen i medicin 2018 blev givet til James P. Allison og Tasuku Honjo for deres opdagelse af cancerterapi ved hæmning af den negative immunregulering.[3][4]