cover image

Vare

From Wikipedia, the free encyclopedia

En vare er et objekt som indehaveren (direkte eller indirekte) drager nytte af. En vare har altså en konkret materiel eller tingslig karakter i modsætning til en tjenesteydelse.

Fredmeyer_edit_1.jpg
Forbrugere anskaffer sig oftest varer i en butik.

Varer kan efter graden af forædling inddeles i råvarer, halvfabrikater og produkter. De kan også inddeles i forbrugsvarer og kapitalvarer. Mange råvarer og handelsvarer handles på standardiserede råvarebørser.

Varer anvendes også som betalingsmiddel i byttehandler og kan dermed udgøre en naturalieøkonomi.