Merito

From Wikipedia, the free encyclopedia

Merito estas la konsekvenco ricevi pro la agado negativan aŭ pozitivan reagon. Ĝi rilatas al justeco, venĝo, kulpo, puno kaj aliaj temoj de la morala filozofio.

Orden_Pour_le_M%C3%A9rite_f%C3%BCr_Wissenschaften_und_K%C3%BCnste.jpg
La germania ordeno "Pour le Mérite" (france, Por la merito)

Immanuel Kant distingigis la "maldolĉan (acidan) meriton" de la "dolĉa merito". La lasta feliĉigas la meritulon per la ago mem (kontentiĝo), la rekompenco de la unua menciita estas la sendanko.