Racio

la kapablo konscie sencigi aferojn, apliki logikon kaj adapti aŭ pravigi praktikojn, instituciojn kaj kredojn bazitajn sur novaj aŭ ekzistantaj informoj / From Wikipedia, the free encyclopedia

Racio estas en la filozofio la kapablo krei nociojn kaj kunligi ilin formante juĝojn. La nunatempa uzo de la nocio racio estas grave influita de Immanuel Kant, kiu ofte diferencige kontraŭmetis racion kaj rezonon, kaj ankaŭ distingis la racion dis de percepto kaj sperto (aŭ empirio).