Andmehulk

From Wikipedia, the free encyclopedia

Andmehulk on informaatikas ja infotehnoloogias informatsiooni hulk, mida mõõdetakse bittides (tähis bit) ja baitides (tähis B).

Salvestusseadmete ja muude andmekandjate maksimaalset andmehulka nimetatakse salvesti mahutavuseks. Failis sisalduva andmehulga puhul kõneldakse faili suurusest.

Bitt on väikseim mõeldav andmehulk. Andmesalvesti vajab 1 biti salvestamiseks (ja säilitamiseks) üht mälukohta, mille olek võib olla üks kahest: täidetud (laenguga) või tühi, sisse või välja lülitatud, kahendsüsteemi numbrimärkidega väljendatult 1 või 0.

Andmehulga mõõtühik bait koosneb 8 bitist. Selline bitihulk valiti ajal, kui korragaa (rööbiti) töödeldi 8 bitist koosnevat märgijada (tänapäeval on tervikuna töödeldava infosõna pikkus harilikult 32 või 64 bitti).

Suuremate andmemahtude korral kasutatakse bitti ja baiti koos detsimaaleesliitetega. Baitide korral aga ei väljenda eesliide alati mitte detsimaalset kordsust 10n, vaid binaarset kordsust 2n. Siis tähistab kilobait baidist 210 =1024 korda suuremat ühikut, 1 MB = 1024 kB, 1 GB = 1024 MB jne.