Arvuteooria

From Wikipedia, the free encyclopedia

Arvuteooria on matemaatika haru, mis uurib (peamiselt) täisarvude omadusi. Tänapäeva arvuteooria tegeleb ka ratsionaalarvude, reaalarvude ja kompleksarvudega.

Arvuteooria probleemid on jaotatavad teatavatesse põhirühmadesse:


Kasutatavate meetodite järgi võib arvuteooria jagada järgmisteks põhiharudeks:

  • elementaarne arvuteooria
  • analüütiline arvuteooria
  • algebraline arvuteooria
  • geomeetriline arvuteooria
  • kombinatoorne arvuteooria
  • algoritmiline arvuteooria (computational number theory)