For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for BPMN.

BPMN

Allikas: Vikipeedia

Näide äriprotsesside modelleerimiskeele (BPMN) kasutamisest
Näide äriprotsesside modelleerimiskeele (BPMN) kasutamisest

BPMN (ingl Business Process Modelling Notation) on äriprotsesside modelleerimiskeel ehk graafiline notatsioon (märgistik) äriprotsesside ja töövoogude täpsemaks kirjeldamiseks.

BPMNi kui standardit haldab Object Management Group. Hetke viimane versioon on detsembrist 2013, versioon 2.0.2.

BPMNi elemendid

Tänu piiratud hulga graafiliste elementide koosnevad BPMNi mudelid lihtsatest diagrammidest. Keerulisemate olukordade kirjeldamiseks on kategooria põhisümbolile lisatud disainielemente, mis ei muuda oluliselt sümboli väljanägemist. Elemendid jagunevad nelja põhikategooriasse ja nende alamkategooriatesse:

 • Sündmus
  Sündmus
 • Tegevus
  Tegevus
 • Lüüs
  Lüüs
 • Ühendus
  Ühendus

Vooelemendid (flow objects)

Sündmused (events), tegevused (activities), lüüsid (gateways)

Sündmused

Sündmus märgitakse ringiga ning tähistab midagi, mis „juhtub“ (võrdle toiming – midagi, mida sooritatakse, viiakse läbi). Sündmused mõjutavad protsessi vooge ja neil on reeglina põhjus ja tagajärg.

 • Algus (start event) – alguse sündmusega näidatakse protsessiskeemil protsessi algus. Ringi joon on peen.
 • Lõpp (end event) – lõpu sündmusega tähistatakse protsessiskeemil protsessi lõppu. Ringi joon on jäme.
 • Vahepealne (intermediate event) – vahepealne sündmus toimub alguse ja lõpu vahel. Vahepealsed sündmused mõjutavad protsessi, kuid otseselt ei alusta ega ei lõpeta protsessi. Ringil on kaks joont

Tegevused

Tegevus märgitakse ümardatud nurkadega ristkülikuga ning tähistab tööd, mis tuleb sooritada.

 • Toiming (task) – toiming on üksik tegevus protsessi käigus. Elementi kasutatakse, kui protsessi koostamisel ei kirjeldata teda detailsemalt.
 • Alamprotsess (sub-process) – alamprotsess on protsess protsessi sees. Alamprotsessi kasutatakse kui vaja mõni tegevus detailsemalt lahti kirjeldada. Alamprotsessil on oma algus ja lõpp. Ristkülikul allservas keskel on kastis pluss märk.
 • Transaktsioon (transaction) – transaktsioon on alamprotsesside erijuht, mille käigus kontrollitakse, et kõik toiminguid on sooritatud, Kui mõni toiming ebaõnnestub, siis juba õnnestunud toimingud tühistatakse või tuleb rakendada kompensatsioonimehhanisme.

Lüüsid e väravad ehk läbipääsud

Lüüse märgitakse rombina ning neid kasutatakse protsessi hargnevuste ja koonduvuste kirjeldamiseks. Hargnevused võivad olla tingimuslikud või paralleelsed. Voogobjekte saab omavahel siduda ühendavate objektidega [mida see tähendab?].

Ühenduselemendid (connecting objects)

Järgnevusvoog (sequence flow), sõnumivoog (message flow), seos (association).

Järgnevusvoog

Järgnevusvoog märgitakse pidevjoonena koos noolega, see tähistab toimingute sooritamise järjekorda.

Sõnumivoog

Sõnumivoog märgitakse katkendjoonena koos avatud noolega. Teda kasutatakse protsessi osaliste vahel sõnumiedastuse tähistamiseks. BPMNis paigutatakse protsessi osalised eri nn basseinidesse ja ujumisradadele.

Seos

Seos märgitakse punktiirjoonena koos noolega ning kasutatakse vooelementidele info (nt tekstilise või graafilise lisainfo) lisamiseks.

„Ujumisrada" (swimlane) ja artefakt

 • Bassein ja ujumisrada
  Bassein ja ujumisrada
 • Andmeobjekt
  Andmeobjekt
 • Rühm
  Rühm
 • Märkus
  Märkus

BPMN-is kasutatakse erinevate osalejate tähistamiseks basseine ja nende sees radasid.

„Bassein" (pool)

Basseiniga tähistatakse protsessis osalejaid. Osaleja ehk üks bassein võib siinkohal olla kas organisatsioon või kindel inimene organisatsioonis.

Basseinis võib olla üks või mitu rada.

Ujumisrada" ehk rada (swimlane, lane)

Radasid kasutatakse, et tähistada ühise nimetajaga erivaid osalisi, nt rollid, ametikohad ühe osaleja ehk organisatsiooni sees.

Artefakt (artefact (UK), artifact (US))

Artefakt on informatiivne ega tohi protsessis osaleda. Artefaktid (tavakeeles ese/objekt) on selles meetodis andmeobjekt, rühm ja märkus. Üks artefaktide kasutamise selgitus (inglise keeles) on näiteks veebilehel https://www.visual-paradigm.com/guide/bpmn/bpmn-artifact-types-explained/

Andmeobjekt (data object)

Andmeobjekt näitab, milliseid andmeid toimingud „toodavad“ või vajavad (kasutavad). Kasutatakse juhul, kui andmete liikumine ei ole protsessi järgnevusvoost kergesti loetav või kui on vaja esile tõsta andmete liikumist.

Grupp e rühm (group)

Rühma kasutatakse toimingute rühmitamiseks. Rühma kasutamine ei mõjuta toimingute järjekorda. Rühma raami ülaosas tuuakse välja rühma kirjeldus.

Märkus (annotation)

Märkusi kasutatakse BPMN-i mudeli/skeemi lugejale lisainfo ja kommentaaride andmiseks, viidatakse sellele punktiirjoonega.

Äriprotsesside diagrammide näiteid

 • Protsess normaalvooga
  Protsess normaalvooga
 • Diskussioonitsükkel
  Diskussioonitsükkel
 • E-posti teel hääletamise protsess
  E-posti teel hääletamise protsess
 • Häälte kogumine
  Häälte kogumine

Viiteid

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
BPMN
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.