Bioaktiivsus ehk bioloogiline aktiivsus on mitmes teaduses, näiteks mullateaduses, biokeemias, molekulaarbioloogias, toitumisteaduses ja farmakokineetikas kasutatav mõiste, millel on igale teadusharule vastav mõiste. Üldiselt mõeldakse bioaktiivsuse all mingi aine või materjali spetsiifilist toimet või tulemit organismide rakkudes toimuvatele protsessidele.

Bioaktiivsus jagatakse:

Oops something went wrong: