Bitt

From Wikipedia, the free encyclopedia

Bitt (inglise keeles bit sõnadest binary digit, binaarnumber) on informaatikas ja infotehnoloogias digitaalkujul esitatud andmete mõõtühik, vastab ühele kahendkohale 0 või 1.[1] 1 bitt on vähim käsitletav andmehulk. 8 bitti moodustavad infohulga ühiku bait.

Table info: Bittide arv, Olekute arv...
Bittide arv Olekute arv
0 1
1 2
2 4
3 8
4 16
8 256
10 1024
16 65 536
32 4 294 967 296
Close

Sõltumatult füüsikalisest esitusest võib bitti vaadelda kui üht kahest võimalikust sündmusest või seisundist.