Celsiuse skaala

From Wikipedia, the free encyclopedia

Celsiuse skaala on temperatuuriskaala, mille võttis 1742. aastal kasutusele Rootsi füüsik ja astronoom Anders Celsius. Skaala on jaotatud Celsiuse kraadideks, mille tähis on °C.

Termodünaamilise temperatuuri T ühikuga kelvin (tähis K) seob Celsiuse temperatuuri t kraadiga valem

t [°C] = T [K] − 273,15.

Celsiuse leiutatud soojuspaisumisel põhineval termomeetril tähistas vee keemispunkti 100 kraadi ja jää sulamispunkti 1 kraadi. Nende püsipunktide vahe oli jaotatud 100 võrdseks osaks. Kuna sellise skaalaga termomeetrit oli praktikas ebamugav kasutada, pööras Carl von Linné 1745. aastal selle termomeetri skaala ümber, võttes jää sulamistemperatuuri võrdseks 0 kraadiga ja vee keemispunkti +100 kraadiga. Sellise skaalaga termomeeter on kõige laiemalt kasutusel tänapäevani ja kinnitatud rahvusvaheliseks praktiliseks temperatuuriskaalaks ITS-90.

 Pikemalt artiklis Rahvusvaheline temperatuuriskaala
Celsiuse ja Fahrenheiti skaala termomeetril