Eesti Loodus on kord kuus ilmuv populaarteaduslik ajakiri, mille esiknumber anti välja 1933. aastal.

Table info: ...
 See artikkel räägib ajakirjast; looduse kohta Eesti Vabariigis vaata Eesti loodus
Close

Eesti Looduse logo

Eesti Loodusel on olnud aja jooksul mitu väljaandjat: 1933–1941 Loodusuurijate Selts, 1958–1995 Eesti (ENSV) Teaduste Akadeemia (1964–2000 ühtlasi Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium / 1989. aastast Keskkonnaministeerium), 2001. aastast MTÜ Loodusajakiri, mida toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Aastatel 1942–1957 ajakirja ei ilmunud.[viide?]

Väljaandes avaldatakse loodusteemalisi originaalartikleid, reisikirju, loodushuviliste tähelepanekuid jpm. See on Eesti loodusajakirjanduse keskne väljaanne.[viide?]

Eesti Loodus pole alati olnud kuukiri, 1933. aastal ilmus see neli korda, 1940. aastani viis korda, 1958–1966 kuus korda ja alates 1967. aastast kaksteist korda aastas.[viide?]

2002. aastal oli ajakirja tiraaž 5000.[viide?]