cover image

Eesti president (ametlik nimetus Vabariigi President) on Eesti Vabariigi riigipea.

Quick facts: Vabariigi President, Tüüp, Residents, Asukoht...
Vabariigi President
Vabariigi Presidendi lipp
Praegu ametis
Alar Karis
alates 11. oktoobrist 2021
Tüüp Riigipea
Residents Presidendiloss
Asukoht Tallinn
Ametisse nimetaja Riigikogu/valimiskogu
Ametiaja kestus Viis aastat
Moodustamise dokument Eesti Vabariigi põhiseadus
Moodustatud 24. aprill 1938
Esimene täitja Konstantin Päts
Palk 7303 eurot kuus (2022)
Veebileht https://president.ee
Close
Eesti

See artikkel on osa sarjast:
Eesti poliitika ja valitsemine

Eesti presidendil on üldjoontes piiratud poliitiline võim, tal on esindusfunktsioon ning ta on vahekohtuniku ehk võimude tasakaalustaja rollis. Eesti presidendi kandidaat võib olla sünnilt Eesti kodanik, kes on vähemalt 40-aastane. Presidendi valib ametisse Riigikogu või valimiskogu viieks aastaks. Üks isik võib olla ametis maksimaalselt kaks ametiaega järjest. Kuna president peab olema oma töös sõltumatu, siis ametisse astumisel lõpevad presidendi volitused ja ülesanded kõigis valitavates ja nimetatavates ametites ning ta peatab ametisoleku ajaks oma erakondliku kuuluvuse.[1]

Presidendi institutsioon loodi Eestis 1938. aastast kehtima hakanud põhiseadusega. Eraldi riigipea institutsioon loodi Eestis 1934. aastal põhiseadusega, siis nimetati seda Riigivanemaks (riigivanem oli ka varem, aastail 1920–1934, Eesti valitsuse juht, kuid rahvusvahelises suhtluses nimetati seda presidendiks). Praegusel kujul loodi presidendi institutsioon 1992. aastal kehtima hakanud põhisedusega.

Alates 11. oktoobrist 2021 on Eesti president Alar Karis.

Oops something went wrong: