Elektron

From Wikipedia, the free encyclopedia

Elektron on elementaarosake (tähis e). Elektron on negatiivselt laetud fermion spinniga 1/2 ja ta kuulub leptonite hulka olles esimese põlvkonna lepton. Elektroni leptonlaeng (Le) on 1. Tema paariliseks esimeses leptonite põlvkonnas on sama leptonlaengut kandev elektriliselt neutraalne elektronneutriino. Elektronid moodustavad koos nukleonidega (prooton ja neutron) aatomeid. Elektroni avastas 1897 aastal J.J.Thomson .

Table info: ...
 See artikkel räägib elementaarosakesest; kulla ja hõbeda sulami kohta vaata artiklit Elektron (sulam); magneesiumisulami kohta vaata artiklit Elektron (magneesiumisulam); ansambli kohta vaata artiklit Elektron (ansambel).
Close

Kvantmehaanikas kirjeldab elektroni Diraci võrrand. Elektroni leidumise tõenäosus kindlas ruumipunktis on arvutatav Schrödingeri võrrandi abil.

Sõna ´elektron´ on tulnud kreeka keelest (ἤλεκτρον (ēlektron)) ja tähendab merevaiku.