Finantsinspektsioon (FI)[1] on Eestis finantsjärelevalvet teostav riigiasutus.

Table info: ...
 See artikkel räägib Eesti asutusest; üldmõiste kohta vaata artiklit Finantsinspektsioon (üldmõiste)
Close

Finantsinspektsiooni hoone Sakala tänaval (suvi 2011)

Finantsinspektsioon on autonoomse pädevuse ja eelarvega finantsjärelevalve ja kriisilahenduse asutus, mis tegutseb Eesti riigi nimel ja on oma otsustes sõltumatu. Finantsinspektsiooni missioon on hoida usaldust finantsturu vastu, tehes avalikes huvides finantsjärelevalvet ja lahendades finantskriise.

Finantsinspektsiooni tegevust kavandab ja kontrollib nõukogu, milles on kuus liiget. Ametikoha järgi kuuluvad nõukogusse rahandusminister (kes on ka nõukogu esimees) ja Eesti Panga president. Kaks liiget nimetab ja kutsub tagasi rahandusministri ettepanekul Eesti Vabariigi valitsus, kaks liiget Eesti Panga presidendi ettepanekul Eesti Panga nõukogu. 2019. aasta veebruari seisuga on Finantsinspektsiooni nõukogu esimees rahandusminister Martin Helme, ülejäänud liikmed on Madis MüllerRein Minka, Valdur Laid ja Veiko Tali.[2]

Asutuse tööd juhib kolmeliikmeline juhatus, mille liikmed nimetab ametisse ja kutsub tagasi nõukogu. 2019. aasta veebruari seisuga on Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler, teised liikmed on Andres Kurgpõld ja Andre Nõmm.[2]

Oops something went wrong: